Historik

Konstruktion och konstruktör

Båten är ritad av Gustaf Estlander, som en renodlad kappseglingsbåt i konstruktionsklassen 75 kvadratmeters skärgårdskryssare. Efterhand har båten kompletterats för semestersegling.

Byggnadsvarv

Pabst Werft i Köpenick, Tyskland

Namn

Vid dopet i Tyskland 1921 döptes båten till Trumpf [trumf]. Båten såldes efter första kappseglingssäsongen till Finland och stavningen ändrades då till Trumph. I Finland och Sverige har namnet i huvudsak stavats på engelskt vis men även svensk stavning Trumf förekommer.

Igenkänningstecken

Vid tiden för båtens byggnation skrevs sällan båtars namn på skrov utan istället gavs båten en igenkänningssymbol. Trumph gavs tecknet Spader. Spader (♠) är en av de fyra färgerna i den vanliga fransk-engelska kortleken. Spader kommer från latinets “spatha”, som betyder “svärd”. Spadertecknet är en stiliserad lansspets med en bit av skaftet inunder. På franska heter färgen pique vilket betyder spets, egentligen spets på lans. Tyskarna har lånat in det och kallar färgen Pik. Svenskan har lånat in ordet spader från spanskan. Det spanska ordet espada betyder egentligen svärd och har samma ursprung som spade. Även danskarna, spar, och engelsmännen, spades, har lånat termen från spanskan. Spader är också namnet på ett amerikanskt sticktagningsspel med budgivning där färgen spader alltid är trumf. Således en väl vald symbol för en spetsig snabbseglande segelbåt.

Segelbeteckning

1921; Det första året seglades båten under tysk flagg. Båtens segelnummer är oklart.

1922; Från detta år var båten i finsk ägo och seglade med segelbeteckningen 75 L2.

1930; Från slutet av 1920-talet upphörde kappsegling i Finland med skärgårdskryssare som egen klass och båten övergick till något som kallades åldersklass. Båten fick då segelbeteckningen B12.

1978; I slutet av 1960-talet flyttades båten till Stockholm och genomgick i samband med detta även en omfattande renovering. Vid sjösättning 1978 återgick båten till statusen av en 75 kvm skärgårdskryssare, nu med segelbeteckning 75 S 27.

Ägare

1921 Richard Borck

1922 Karl Edvard Jonsson

1927 Gösta Svensson

1930 Holger Swahn (även samägd med Holger Thors samt Martin Törnroos)

1983 Henrik Swahn

2019 Magnus Swahn

Kappsegling

Kappsegling har främst skett i Finland (Helsingfors, Hangö och Åbo), Sverige (Sandhamn, och Stockholm) och Estland (Tallinn/Reval). Båten har även deltagit i Gotland Runt 1989.

Semestersegling

Segling har likt en skyttel skett mellan Stockholm och Helsingfors med svensk ägare boende i Finland på 1920-talet och en ägarfamilj sedan 1930 boende i Finland och Sverige. Till detta kan tilläggas en mängd kortare seglingar i främst Stockholms- och Ålands skärgård samt i Skärgårdshavet och i skärgården längs den finska sydkusten, Även  längre seglingar har skett till Tallinn (Reval), Köpenhamn, Bornholm, Gotland, Öland, Valdemarsvik, Västervik, Skagen, Långedrag, Hunnebostrand samt Luleå. Båten har för segel och motor åkt genom Göta kanal.  Båtens första långsegling skedde 1921 från Köpenick utanför Berlin till Helsingfors för att delta i NJK:s regatta i farvattnen omkring Helsingfors. Läs mer om denna segling