Interiör uppgradering

Inför sommarens 100-års jubileum beställdes nya dynor och nya durkar till kajuta och förpik tillverkades.

Källa: Magnus Swahn