S/Y Trumph välkomnar vid den svenska kungens första officiella statsbesök i Republiken Finland

1925 skedde det första officiella svenska kungabesöket i det självständiga Finland. Kungaparet Gustav V och drottning Victoria anlände sjövägen till Helsingfors och den kungliga eskadern möttes redan vid Gråhara av ett 60-tal privata jakter. Bland dem s/y Trumph.

Entusiasmen över besöket kan förmodligen spåras till tvisten om Ålands nationstillhörighet där kungabesöket var ett sätt överbrygga de ansträngda relationerna mellan länderna. Förtroendet mellan Sverige och Finland var lågt sedan flera år då svenska trupper på 7 000 man landsteg på Åland 1918. De tvingades bort av tyskarna, men svenskarnas försök att annektera ögruppen tog inte slut där. Tvisten spetsades till 1920, så att Sverige kallade hem sitt sändebud från Helsingfors, men året därpå avgjordes frågan i Nationernas förbund till Finlands fördel. Villkoren var att det åländska självstyret utvidgades. Kungabesöket blev en viktig markering som visade att vinden kanske höll på att vända.

I Hufvudstadsbladet 22.8.1925 beskrivs den svenske kungens ankomst till presidentens slott:

“Det var ett säreget och fängslande skådespel att se det blygrå vattnet brytas i vitt skum av hundratals farkoster, motorbåtar, segelfartyg och ångbåtar, som tävlade om att sluta upp kring presidentyachten så nära som möjligt. Men det var ej blott på vattnet de kungliga gästerna följdes med vänskaplig iver. På Skatuddens yttersta udde hördes stigande leverop, som böljade genom de oöverskådliga människomassorna och fortplantade sig i starkt crescendo längs kajerna fram till landstigningsplatsen, där hyllningsropen togos upp av de väntande och fördes vidare över hela Salutorget och närgränsande gator.”

Hufvudstadsbladets ledare 22.8.1925 fortsätter:

“I de välkomsthälsningar som från hela landets tidningspress, tämligen oberoende av färg och parti, strömmat Sveriges konungapar till mötes, förnimmes en ny ton, kanske omärklig för den oinvigde men för den uppmärksamme lyssnaren bärande vittne om att något har tinat på botten av folksjälen under de förflutna självständighetsåren.”

Intressant är att utöver Trumphens  välkomstsegling deltog dessutom Doris Swahn i en flickkör på kajen i Helsingfors. Doris äldsta bror Holger köpte senare 75 L2 Trumph. Doris som var aktiv i Helsingfors Segelsällskap gifte sig med Birger Slotte som bland annat konstruerade “kusinbåten” 8  mR, Vågspel.

Källa: Kristian Slotte , Hufvudstadsbladet