Bara segrar vid Sandhamnsregattan 1926

Första dagen vid Sandhamn som inleddes den 31 juli fick friskt väder. Det hade man förresten kunnat se på himlen på fredagskvällen – horisonten runt var den röd och blå i spetsiga vinklar och ingen kunde spå stiltje, särskilt som blåstenstod i hela kvällen och hela natten i ett kör. Seglingarna inleddes med andra klasser.

Söndagen ingick också mulen, så att det blev inte den verkligt vackra och storartade Kanholmsdag, man annars skulle kunnat få. Men trots att solen inte sken på de hundratals vita seglen blev den tavla, fjärden erbjöd vid middagstiden livlig och vacker ändå.

Redan före klockan elva började båtarna hissa på för för att söka komma undan den värsta trängseln i Sandhamnshålet, vilket var värre än kanske någonsin förut. Vinden låg nämligen så in, att det blev nödvändigt att göra ett slag just mitt i det trånga hålet. Flera båtar kommo också för sent till starterna. Vinden blåste vid starten ungefär 12 sekundmeter, men mojnade något mot slutet av seglingen. Gul flagga hissades till tecken på att banan skulle seglas medsols, och det blev alltså start för slör och slör efter fjärdens yttersida, kryss från Torskobb till Kanholmsmärket samt slör till Fjordholmarna.

I tredje starten – 75-orna – omfattade tre båtar med den finska Trumph, den välkände och värderade gästen på Kanholmsfjärden främst. Därefter Anita och Vivian. Bland 75orna vann den finska Trumph med herr Cannelin till rors, över de två svenska båtarna.

Måndagen under Sandhamnsregattan var som vanligt anslagen till seglingarna om Sällskapets pokaler på havsbana. Vädret var strålande vackert med något labrare bris än föregående dagar, nu uppmätt till cirka 8 sekundmeter. Bland de större pokalseglarna upprepade Trumph och Kullan sina föregående vackra segrar – erövrade respektive Fidrapokalen och Aarsleffs pris

För tisdagens distanssegling möttes rorsmän och besättningar å planen framför klubbhuset redan klockan sju och starten gick sedan klockan nio. Banan gick ut runt Sandö och in i Kanholmsfjärden, väster om stora Möja, runt Angödomen, åter runt Sandön in till målet vid Skanskobbben. Dessa banor voro icke svåra, vilket var rättvist mot de många främlingarna. Men de stora, mera djupgående båtarna måste på den långa kryssen passa sig vid alla stränder och åtskilliga bränningar funnos att hålla reda på. Roligt var att komma ut till Angödomen, denna förnämliga ytterskärgårdsö.

I 75 kvm-klassen hade Vivian ledningen ända upp till Möja, enät Trumph blivit försenad i starten, men den finska båten gicke sedan om, och dess rorsman herr. Cannelin fick denna dag sin 15:e rorsmedalj på KSSS seglingar- ett rekord, som torde vara enastående.

Veckans sista dag – onsdagen var de föregående något lik, ehuru vinden nu var endast sex meter. Från de övriga klasserna klasserna är bl.a. att anteckna segrar för Refanut, Ebella och Britt-Marie, en ståtlig seger för KE Jonssons Trumph i 75 kvm klassen, vilkens tid blev mycket fin.

Källa: KSSS