Sjösättning och påmastning 2021

Vinterhalvåret vid Bergvik varv har varit väldigt bra med nära och enkel åtkomst till båten från Södermalm. Visserligen har vår ringrostighet att bygga ett tillräckligt robust båthus inneburit en del akututryckningar för att rädda båt och hus från vind och snö. Dessutom har en hel del ny utrustning för pallning och täckning behövts inhandlats. Särskilt stort tack till alla vänner och släktingar som ställt upp och hjälpt till under detta halvår.

Överlag har allt fungerat smidigt och en del lärdomar kring fjolårets påmastning intrimningssvårigheter kunde undvikas detta år. Tack vara Bromma Marinservice spinner motorn fint, vi får hoppas att det håller länge. Särskilt kul är att legat bredvid 75an Kajsa som också stöttat oss i vår okunskap kring förutsättningar på Bergvik.

Sjösättningen skedde den 11 maj vilket först kändes sent med tanke på risk att båten skulle torka isär. Farhågorna visade sig obefogade. Faktum var att den 11 maj i stort sett var vårens första varma och torra dag! Påmastning skedde den 17 maj med hjälp av inhyrd lastbil med hydraulkran och mycket skicklig kranförare. Allt skedde mycket lugnt och metodiskt.

En del putsning kommer nu att ske i sjön inför stundande 100-årsdag. Firande kommer sannolikt att skjutas framåt en tid för att fler ska hinna vaccineras mot Covid.

Källa: Magnus Swahn