Trumph till Bergvik för vinterförvaring

På tisdagen den 29 september togs Trumphen upp på sitt nya varv vid Äppelviken i Mälaren. Upptagningen föregicks av segling den 19 september från sommarhamnen på Runmarö via Baggenstäket och Hammarby kanal med broöppningar och slussning. Med motorbekymmer gick sträckorna som skedde för motor väl, trots svårigheter att både hålla fart framåt och stoppa båten vid kajer.

Besättning ombord var Magnus, Ola samt Pär-Johan. Båten mastades av vid Bergvik den 21 september  Bergviks varv drivs välorganiserat av Stockholms segelsällskap och där finns dessutom Bromma Marinservice, en auktoriserad Volvoverkstad som i nuläget verkligen behövs.

Källa: Magnus Swahn